Solpaneler

KLIMATANPASSADE SOLPANELER

I Sverige varierar temperaturen mellan plus 40 och minus 40C och så regnar och snöar det. För att klara växlingarna mellan värme, kyla, regn och snö skall panelernas el-system vara anpassad till det Svenska klimatet

Dom delar som utsätts är dosa, kablar, och kontakter. Dosan bör vara IP68 klassad, kabeln dubbelisolerad 6 mm2 EN-50618 kabel och kontakterna IP68 klassade MC4 kontakter, då får man den bästa långsiktiga skyddet.

OM OSS

Franzetti AB är baserad i Skultuna och lego- tillverkar sina paneler med egna specifikationer och samarbetar med lokala företag för montering så att vi alltid finns nära kunden. Vi tar också hand om föranmälan och slutanmälan till elbolagen med elektriker godkända av elsäkerhetsverket.

För kostnadsfri projektering och besök kontakta oss på mail energy@franzetti.se eller mobil 0704824 391

Panellyften är en egen konstruktion utvecklad för att underlätta monteringen och få en säkrare arbetsplats och minimera skador på tak och omgivning.

Franzetti solpaneler kundcase västerås

KONTAKT

Telefon: 070-482 43 91

Adress: Skultuna Hagaberg 2
               726 92 Skultuna

Franzetti AB
Skultuna Hagaberg 2
726 92 Skultuna
Telefon: 070-482 4391
Mail: energy@franzetti.se
Webb: www.franzetti.se

Produkter
Solpaneler
Växelriktare/ Laddare
Kablar/ Fästen
Switchar
Batterier

Samarbetspartner
El: Ekoterra AB
Elektronik: Elektroteknik AB
Montering: Mateusz bygg AB